Sztuka i gorseciarstwo

Regulamin sprzedaży internetowej

Strona internetowa Crash Art, dostępna pod adresem crash-art.eu, prowadzona jest przez firmę Purple Bone Adam Południak. Siedziba firmy znajduje się w Katowicach, przy ul. Floriana 12a/16. Firma posiada numer NIP: 9542431451, Regon: 366767554

Regulamin zakupów:

 1. Pracownia Crash Art prowadzi sprzedaż wyrobów własnej produkcji oraz wyprodukowanych przez inne firmy, za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę crash-art.eu oraz za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, na profilu dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/crashartofficial
   
 2. Wszystkie zamówienia są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.
   
 3. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
   
 4. Produkty oferowane przez pracownię Crash Art są nowe i nie używane. W przypadku sprzedaży towaru używanego, fakt ten jest wyraźnie zaznaczony w opisie przedmiotu sprzedaży.
   
 5. Firma Purple Bone nie jest płatnikiem podatku VAT. Dowodem sprzedaży jest imienna faktura, z której wynika zwolnienie z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT.
   
 6. Płatności za zakupione towary dozwolone są jedynie w formie przelewów bankowych lub przekazów wykonywanych za pośrednictwem serwisu PayPal. Nie przyjmujemy płatności gotówką i nie wystawiamy paragonów fiskalnych. Zaksięgowanie płatności na koncie w banku lub serwisie PayPal jest warunkiem wysłania towaru do Klienta.
   
 7. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm pocztowych, kurierskich lub spedycyjnych, w zależności od zamówienia Klienta. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy, powiększonymi o koszty pakowania towaru.
   
 8. Zamówiony towar może zostać dostarczony na terytorium Unii Europejskiej. Wysłanie towaru do kraju nie będącego członkiem wspólnoty, wymaga każdorazowo potwierdzenia oraz indywidualnego wyliczenia kosztów dostawy.
   
 9. Firma Purple Bone nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłki.
   
 10. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Zwroty dokonane po tym okresie nie będą uwzględniane. Przed odstąpieniem od umowy, należy poinformować pracownię Crash Art o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Po otrzymaniu e-maila niezwłocznie prześlemy Państwu pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
   
 11. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko Klientowi będącemu konsumentem i tylko w przypadku, gdy kupowany przedmiot nie jest związany z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
   
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia towarów produkowanych na indywidualne zamówienie Klienta, w szczególności odzieży szytej na miarę lub ręcznie malowanej według wzoru dostarczonego przez Klienta.
   
 13. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   
 14. Kupujący ponosi koszty dostarczenia zakupionych przedmiotów do pracowni Crash Art. Istnieje możliwość osobistego zwrotu zakupionych towarów, po uprzednim umówieniu się. Po dostarczeniu zwracanego przedmiotu, pracownia Crash Art zobowiązana jest zwrócić kwotę będącą ceną zakupu przedmiotu, pomniejszoną o ewentualne zużycie przedmiotu. Koszt dostarczenia przedmiotu do Klienta nie jest zwracany.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat
Purple Bone Adam Południak
ul. Floriana 12a/16
40-286 Katowice
info@crash-art.eu


Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

................................................................................................................


Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) .............................................

 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .................................................


Adres konsumenta(-ów) ..................................................................


Nazwa produktu, rozmiar .................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data


(*) – niepotrzebne skreślić


Crash Art